THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

1. Cán sự Kế toán phần hành: 01 người.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

– Tuổi đời dưới 35; Thành thạo tin học văn phòng.

– Ưu tiên người địa phương.

Mô tả công việc: Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán; Thực hiện việc hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản, tiểu khoản kế toán phù hợp và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán thống nhất của TCT; Lập các báo cáo kế toán phần hành theo quy định; Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định; Cung cấp các số liệu, tài liệu kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị/người quản lý trực tiếp.

2. Mức lương:

– Theo thỏa thuận.

– Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT theo quy định, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

3. Địa điểm làm việc: Bưu điện huyện Bắc Trà My thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Bưu điện Huyện Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (Anh Hải: Giám đốc – 0935.343.959).

5. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/5/2020.