Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Xăng dầu Việt Nam

Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Xăng dầu Việt Nam

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngườ...

Bưu điện Việt Nam hợp tác với Hàng không Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Bưu điện Việt Nam hợp tác với Hàng không Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người V...

Bưu điện tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc

Bưu điện tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc

Ngày 18/8, tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng N...

Bưu điện hợp tác với Hàng hải phát triển các Hub trung chuyển hàng hóa

Bưu điện hợp tác với Hàng hải phát triển các Hub trung chuyển hàng hóa

 

Nhằm khai thác lợi thế, phương tiện và các dịch...

Tin Hoạt động

Bưu điện Văn hóa xã Quế Lộc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019
Bưu điện Văn hóa xã Quế Lộc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Ngày 13/9/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND xã Quế Lộc (Nông Sơn) tổ chức lễ khai trương thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương.

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ h...

Readmore

Bưu điện Văn hóa xã Duy Vinh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019
Bưu điện Văn hóa xã Duy Vinh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Ngày 26/9/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND xã Duy Vinh (Duy Xuyên) tổ chức lễ khai trương thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương.

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ...

Readmore

Phước Sơn

Thứ tư, 10 Tháng 4 2019
Phước Sơn

Readmore

Bưu điện Quảng Nam thông báo danh sách các bưu gửi không phát được sẽ chuyển xử lý vô thừa nhận vào ngày 30/12/2018.

Thứ sáu, 11 Tháng 1 2019

Bưu điện Quảng Nam thông báo danh sách các bưu gửi không phát được sẽ chuyển xử lý vô thừa nhận vào ngày 30/12/2018.

Readmore

Tuyển dụng

Thông báo tổ chức tuyển dụng lao động để ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn 01 năm, đợt 1, năm 2020

Thứ tư, 12 Tháng 2 2020

Thông báo tổ chức tuyển dụng lao động để ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn 01 năm, đợt 1, năm 2020 theo công văn 139/BĐQN ngày 08/02/2020

I. Đối tượng, số lượng, chức danh, nơi làm việc sau khi thi tuyển

1. Đối tượng được tham gia tuyển dụng: 

- Lao động thuê khoán đã được Giám đốc Bưu điện tỉnh ký ủy quyền đang làm việc tại Bưu điện tỉnh đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

- Các ứng viên...

Readmore

Bưu điện tỉnh Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động Từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

Thứ hai, 28 Tháng 10 2019

Bưu điện tỉnh Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động:

1. 02 Lao động làm việc tại Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh

Mô tả công việc: Nghiên cứu, triển khai hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản nghiệp vụ; Theo dõi, giám sát, đôn đốc đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các lệnh điều hành các qui định về quy trình nghiệp vụ, chất lượng các dịch vụ bưu chính; Phối hợp, hỗ trợ các đơ...

Readmore

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC TẠI BƯU ĐIỆN TP HỘI AN

Thứ hai, 21 Tháng 10 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC TẠI BƯU ĐIỆN TP HỘI AN

1.Số lượng: 

- 03 Nhân viên phát hàng, bưu phẩm, bưu kiện tại các phường, xã thuộc thành phố Hội An: Cẩm Hà, Cẩm Châu, Cẩm Phô.

2. Yêu cầu:

- Độ tuổi: Nữ dưới 50 tuổi, nam dưới 60 tuổi.

- Có sức khỏe tốt, có khả năng tiếp thu kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mới, nhanh nhẹn, có mối quan hệ tốt, có nhân thân tốt, có khả năng gi...

Readmore

Hành chính công

MẠNG ĐIỂM PHỤC VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Thứ tư, 06 Tháng 9 2017

MẠNG ĐIỂM PHỤC VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Readmore

Additional information