Bưu điện Quảng Nam thông báo danh sách các bưu gửi không phát được sẽ chuyển xử lý vô thừa nhận vào ngày 30/12/2018.

Bưu điện Quảng Nam thông báo danh sách các bưu gửi không phát được sẽ chuyển xử lý vô thừa nhận vào ngày 30/12/2018.

Attachments:
Download this file (BG-VTNPhuNinh.xls)BG-VTNPhuNinh.xls[ ]32 kB
Download this file (BIỂU VNTbcptamky.xls)bieuVNTbcptamky.xls[ ]126 kB
Download this file (BIEU_TH___NG_K__guitctynam2016.xls)BIEU_TH___NG_K__guitctynam2016.xls[ ]49 kB
Download this file (Hoian2016.xls)Hoian2016.xls[ ]44 kB
Download this file (Tamky2017.xls)Tamky2017.xls[ ]695 kB

Additional information