Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 13/7/2017, tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  

 

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã và đang hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc cung ứng các dịch vụ về Tài chính bưu chính như chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, người có công… qua hệ thống bưu điện, dịch vụ phân phối truyền thông với việc phát triển mạng lưới điểm Bưu điện văn hóa xã phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, một nội dung hợp tác quan trọng tại Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện lần này là triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã giới thiệu các dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cơ sở vật chất, nguồn lực của Tổng Công ty hiện cung ứng trên toàn quốc và mong muốn việc hợp tác với UBND tỉnh Quảng Nam vì sự phát triển chung và cùng hướng tới mục tiêu góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích và cung ứng các nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Phân phối Truyền thông,... phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được thực hiện và không được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 18 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thực hiện và không được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và thông tin, truyền thông đến người dân, các tổ chức về các dịch vụ do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp; đầu mối liên lạc, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Thỏa thuận hợp tác này, triển khai có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác phù hợp với quy hoạch, định hướng và tình hình phát triển KT-XH chung của tỉnh

 

Tại buổi lễ, đại diện Bưu điện tỉnh Quảng Nam – ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh đã trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ.

Additional information