Chuyển phát nhanh VExpress

Dịch vụ Chuyển phát nhanh chất lượng cao VExpress

  Các dịch vụ cộng thêm
Dịch vụ báo phát
Bưu điện sẽ thông báo cho người gửi ngày giờ phát bưu gửi cho người nhận.
Dịch vụ phát tận tay:
Theo yêu cầu người gửi, bưu điện sẽ chỉ phát tận tay cho đúng người nhận có tên trên bưu gửi mà không phát cho người nhận thay.
Dịch vụ khai giá (Bảo hiểm hàng gửi)
Người gửi kê khai giá trị nội dung hàng gửi, nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, người gửi được bồi thường theo giá trị đã khai (mời tham khảo chi tiết dịch vụ Bảo hiểm hàng gửi).
Dịch vụ phát hàng - thu hộ tiền COD
Bưu điện sẽ thu tiền hộ người gửi khi Bưu điện phát hàng cho người nhận (mời tham khảo chi tiết dịch vụ Phát hàng -thu hộ tiền COD).
Dịch vụ nhận tại địa chỉ.
Bưu điện sẽ đến nhận tại địa chỉ khách hàng với số lượng hàng gửi lớn.
Khối lượng và kích thước
Khối lượng: tối đa là 31,5kg.
Kích thước: Bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo không vượt quá 3m. 
Dịch vụ được cung cấp tại tất cả các bưu cục  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

PORTAL BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 05103.800051 Fax: 05103.800052
Quảng Cáo: mua sắm online tại emartpost.vn, Đặt hàng Đặc sản Quảng Nam tại emartpost.vn, Mua hat chia tại emartpost.vn sản phẩm rất tốt cho sức khỏe