Tổ chức sự kiện
 
Dịch vụ Tổ chức sự kiện (Events)

Tổ chức sự kiện là công việc góp phần quảng bá thương hiệu và sản phẩm của một công ty thông qua những sự kiện và các kênh truyền thông. Là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với bạn hàng, đối tác, các cơ quan truyền thông, cơ quan công quyền, giúp thúc đẩy thông tin hai chiều và tăng cường quan hệ có lợi cho doanh nghiệp

 


 
 

PORTAL BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 05103.800051 Fax: 05103.800052
Quảng Cáo: mua sắm online tại emartpost.vn, Đặt hàng Đặc sản Quảng Nam tại emartpost.vn, Mua hat chia tại emartpost.vn sản phẩm rất tốt cho sức khỏe