THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀO LÀM VIỆC TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN NAM TRÀ MY

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀO LÀM VIỆC TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN NAM TRÀ MY

 1. Chức danh: Giám sát chất lượng: 01 người.
  Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán.
 • Tuổi đời dưới 35; Thành thạo tin học văn phòng.
 • Ưu tiên người địa phương.
  Mô tả công việc: Thực hiện giám sát chất lượng theo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất tại các điểm phục vụ, Bưu cục phát thuộc địa bàn quản lý, theo kế hoạch được phân công của Lãnh đạo đơn vị và Phòng KTNV; Báo cáo kết quả kiểm tra các đơn vị trực thuộc; theo dõi việc khắc phục, xử lý các lỗi vi phạm chất lượng, các sai sót đã được chỉ ra sau kiểm tra tại các BC, VHX; đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng tại đơn vị; Phối hợp chuyên viên QLCL, chuyên quản dịch vụ trong quá trình thực hiện việc thanh kiểm tra tại đơn vị; Phối hợp và đề xuất việc thực hiện, rà soát, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; Hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp các đơn vị trực thuộc có vấn đề về chất lượng trong từng giai đoạn, theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.
 1. Mức lương:
 • Theo thỏa thuận từng vị trí, chức danh và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước tại địa điểm làm việc, không giới hạn mức tiền lương theo kết quả kinh doanh đem lại.
 • Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT theo quy định, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …
 1. Địa điểm nhận hồ sơ: Bưu điện huyện Nam Trà My, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (Chị Tuấn: Giám đốc – 0948.930.380).
 2. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/10/2021.