BĐ Quảng Nam thông báo niêm yết danh sách bưu gủi không có người nhận năm 2019. Bưu gửi sẽ được xử lý vào ngày 24/2/2020

BĐ Quảng Nam thông báo niêm yết danh sách bưu gủi không có người nhận năm 2019. Bưu gửi sẽ được xử lý vào ngày 24/2/2020 theo file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *