Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 15/12/2018

1. Nhân viên kinh tế tổng hợp tại các huyện: Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My.

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán.

Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

2. Nhân viên Kinh doanh: Phòng  Kế hoạch Kinh doanh,

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

Ưu tiên nam và người địa phương thành phố Tam Kỳ.

Mô tả công việc: Thực hiện công việc giới thiệu, tiếp thị và chào bán các sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các địa bàn trong tỉnh.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

3. Nhân viên Kinh doanh: Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc.

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện công việc giới thiệu, tiếp thị và chào bán các sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

4. Cán sự tiền lương: Phòng Tổ chức Hành chính

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động.

Ưu tiên nam và người địa phương thành phố Tam Kỳ.

Mô tả công việc: Thực hiện công tác tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

3. Yêu cầu chung:Tuổi đời dưới 35;Thành thạo tin học văn phòng.

4. Mức lương: Theo thỏa thuận từng vị trí, chức danh và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước tại địa điểm làm việc, không giới hạn mức tiền lương theo kết quả kinh doanh đem lại.

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.

6. Thời gian nhận hồ sơ:Đến hết ngày 15/12/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *