Bưu điện tỉnh Quảng Nam được tặng Cờ thi đua xuất sắc

Bưu điện tỉnh Quảng Nam được tặng Cờ thi đua xuất sắc

 

Sáng ngày 08/01/2018, Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018, tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và nhiều lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

Năm 2017, mặc dù kinh tế – xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ liên tục xảy ra, song bằng các giải pháp tích cực ngay từ đầu năm, Bưu điện tỉnh đã tập trung đẩy mạnh kinh doanh, phát triển thị trường, triển khai đồng bộ cả 3 trụ cột dịch vụ: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao: Tổng doanh thu đạt trên 184 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch, tăng trưởng trên 33% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 156% kế hoạch Tổng Công ty giao. Đơn vị đã làm tốt công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà đồng bào xã Zuôih kết nghĩa, đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội khác của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đánh giá cao những kết quả CBCNV Bưu điện tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm 2017 và giai đoạn 10 năm sau khi Bưu điện tỉnh Quảng Nam tái cấu trúc, đặc biệt là việc Bưu điện tỉnh đi đầu trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công, đồng chí tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả của bước khởi đầu triển khai quyết định Quyết định 45/QĐ-TTg trong năm qua, năm 2018 phải quyết liệt triển khai việc chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên toàn mạng lưới, đặc biệt quan tâm đến mạng lưới bưu điện xã, phải thực sự là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành vượt mức cả 3 chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao: Tổng doanh thu, Doanh thu tính lương và Chênh lệch thu chi với mức tăng trưởng trên 30% để cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về đích sớm giai đoạn kế hoạch 2016 – 2020. Để đạt được mục tiêu trên, Bưu điện tỉnh đã đề ra 13 giải pháp trọng tâm, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực quản lý và điều hành của của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong toàn đơn vị; khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của đơn vị; đẩy mạnh phát triển khách hàng lớn tại các thị trường trọng điểm và ưu tiến phát triển dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền công, các chính sách hỗ trợ bán hàng một cách công bằng, hợp lý, thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Bưu điện – Văn hóa xã.

Tại Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao Cờ Thi đua xuất sắc năm 2017 cho Bưu điện tỉnh Quảng Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao Cờ Thi đua xuất sắc năm 2017 cho Công đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh Quảng Nam, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Thông tin – Truyền thông, UBND tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn các cấp khen thưởng.

 

 

                                                                                                                        Võ Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *